KOCOUREK, DOLEŽAL a partneři, advokátní kancelář

O NÁS

Zakladateli advokátní kanceláře Kocourek, Doležal a partneři jsou Mgr. Michal Doležal a Mgr. Radek Kocourek.

Mgr. Michal Doležal


Advokát od roku 2002, člen České advokátní komory.

Michal Doležal poskytuje právní služby zejména v oblasti civilního práva se zaměřením na obchodně-právní vztahy, cenné papíry a převody nemovitostí, včetně zastupování v soudních sporech. Mezi jeho klienty patří významné společnosti působící na finančním trhu, trhu s cennými papíry a v oblasti nemovitostí. Zároveň poskytuje komplexní právní služby ústředním orgánům státní správy a jiným státním institucím.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolupracující samostatní advokáti:

Mgr. Monika Bucharová


Advokátka od roku 2002, členka České advokátní komory. Dříve působila jako podnikový právník nakladatelství a umělecké divadelní a literární agentury se zaměřením na autorské smluvní vztahy, poté jako koncipient a advokát v advokátní kanceláři Kříž a Bělina. Externě se věnovala přednáškové činnosti na FAMU a FAMO v Písku. Specializuje se na autorské právo, regulaci reklamy, právo mediální, duševní vlastnictví, právo na ochranu osobnosti a právo ochrany proti nekalé soutěži. Zároveň se věnuje obchodním závazkům a zajištění známkoprávní ochrany obchodních společností. Má bohaté zkušenosti zejména v oblasti smluvního práva autorského a řešení autorskoprávních sporů.

Mgr. Rudolf Mareš


Advokát od roku 2014, člen České advokátní komory
Rudolf Mareš poskytuje právní služby zejména v oblasti civilního práva se zaměřením na občansko-právní vztahy, rodinné právo a převody nemovitostí, včetně zastupování v soudních sporech, rovněž se zaměřuje na právo energetické. Mgr. Rudolf Mareš má významné zkušenosti s energetickým právem a s ?hromadným vymáháním pohledávek? s ohledem na své dlouholeté působení v právních odděleních významných energetických společnostech. Mgr. Rudolf Mareš působí zejména v Jihočeském kraji, sídlo kanceláře je v Českých Budějovicích.

Mgr. Radek Kocourek


Advokát od roku 2008, člen České advokátní komory.

Radek Kocourek se specializuje na právní služby zejména v oblasti privatizace a nakládání s majetkem státu, veřejných zakázek, problematiky odstraňování ekologických škod, korporátního práva a obchodněprávních vztahů, včetně zastupování v soudních sporech. Jeho klienty jsou orgány státní správy i komerční společnosti působící především v oblasti pojišťovnictví a realit.

Před vstupem do advokacie zastával několik let vedoucí pozice ve Fondu národního majetku, kde odpovídal za komplexní právní servis se zaměřením na podporu privatizačního procesu, správu akciových společností, řešení ekologických sporů, organizování veřejných zakázek a legislativní proces. Následně působil v České pojišťovně, kde se zabýval zejména řešením korporátních vztahů v rámci celé finanční skupiny a řízením procesu vymáhání pohledávek. Byl členem představenstev a dozorčích rad významných českých průmyslových podniků.


 
 
JUDr. Šárka Toulová


Advokátka od roku 1996, členka České advokátní komory. V minulosti působila v advokátní kanceláři se specializací na privatizaci majetku státu a zakládání akciových společností se státní účastí. V rámci své praxe řešila významné restituční spory. V současné době se zaměřuje na oblast obchodního a občanského práva, zejména při vymáhání pohledávek. Zároveň řeší právní vztahy v oblasti developerských projektů a nemovitostí a problematiku bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek.